ÜRETİCİLERE ORTAK ÇAĞRILARIMIZ

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği olarak Ankara’nın tarım ve gıda sisteminin farklı paydaşlarını temsil eden 81 kişinin görüşlerini ifade eden kolektif çağrı metinleri oluşturulması için kolaylaştırıcılık yaptık. Üreticilere, tüketicilere, tarım ve gıda alanında çalışan topluluk ve kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyen ve araştırmacılara, bakanlıklara ve hükûmete, yerel yönetimlere ve siyasi partilere yönelik ortak çağrılar ortaya çıktı.

Şehrimizde doğa dostu, dayanıklı, adil ve demokratik bir gıda sisteminin oluşması için ÜRETİCİLERE yönelik ortak çağrılarımız şunlardır:

 1. Doğa dostu, zehirsiz ve sağlıklı gıda üretimini temel ilke olarak kabul edin.
 2. Toprak koruma ve zenginleştirme uygulamalarını öğrenin ve uygulayın.
 3. Zirai kimyasal gübreler yerine yerel kaynaklara dayalı doğal gübreleri, kompost ve organik katkı maddelerini kullanın.
 4. Geleneksel üretim yöntemlerini, eski çeşitleri, yöresel ürünleri ve mutfak kültürünüzü koruyun ve geliştirin.
 5. Permakültür ve onarıcı tarım gibi yenilikçi yöntem ve teknikleri öğrenin ve uygulayın.
 6. Üretimlerinizde ata tohumları ve genetik müdahale içermeyen diğer tohumları (örneğin standart tohumlar) kullanın ve bunları çoğaltın.
 7. Hayvancılıkta yerel ve yerele uyum sağlamış ırkları kullanın ve çoğaltın.
 8. Su kullanımının azaltılması ve ürün deseninin iklim krizine göre ayarlanması için çalışın.
 9. Tek tip üretim yerine çoklu ve karma üretime yönelin. Ürün ve hizmet çeşitliliğini artırın.
 10. Ürünlerinizin niteliğinden ve hijyeninden taviz vermeyin.
 11. Bireysel hareket etmekten çok topluluk, kolektif ve kooperatif olarak örgütlenin ve kararlarınızı demokratik yöntemlerle alın. Etik ilke ve kurallarınızı birlikte belirleyin ve yazılı olarak ilan edin.
 12. Kendi topluluk ve örgütlerinizin içinde ve dışarıya karşı şiddetsiz iletişimi benimseyin.
 13. Topluluk destekli tarım ve diğer yerel dayanışma ortaklığı modellerine yönelin. Yerel pazarlama ağlarını ve doğrudan satış imkânlarını araştırın. Yeterli değilse yenilerini oluşturmak için aktif çaba gösterin ve bilinçli destekçi ağları oluşturun.
 14. Tüketici ve destekçilerinizin üretim alanlarınızı ziyaret etmelerini ve gerektiğinde denetlemelerini kolaylaştırın.
 15. Yerel yönetimlerden ve karar vericilerden üretici pazarları talep edin ve bu pazarlara katılın.
 16. Köy, ilçe, ülke ve hatta dünya düzeyinde benzer üretici gruplarıyla karşılıklı destek ve iş birliği içinde olun.
 17. Kendi üretmediğiniz gıdalar için ihtiyaçlarınızı diğer doğa dostu üreticilerden karşılayın.
 18. Tüketiciler ve destekçilerinizle etkileşim içinde olduğunuz çiftlik turizmi, yerel şenlikler gibi etkinlikler düzenleyin. Siz de kentlerdeki ilgili etkinliklere katılın.
 19. Kendi yaşamlarınızda ve yerleşim alanlarınızda ekolojik yaşam pratiklerini benimseyin ve uygulayın.
 20. Bölgenizde ve ötesinde doğa koruma ve ekolojik dönüşüm çalışmalarına etkin şekilde katılın.
 21. Özellikle çevrenizdeki kadınları ve gençleri üretim faaliyetlerine teşvik edin, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerine destek olun.
 22. Tarımsal üretimde dışsal girdilerinizi azaltarak ve verimli pratiklere yönelerek üretim maliyetlerinizi düşürün ve ürünleriniz için daha uygun fiyatlar belirlemeye çalışın.
 23. Üretimlerinizi planlı yapın, uzun vadeli düşünün ve dikkatli şekilde kayıt tutun.
 24. Tüketicilerin beklentilerini ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimleri takip ederek üretim ve satış faaliyetlerinizi bunlara göre geliştirin.
 25. Tüketici ve destekçilerinize karşı şeffaf ve dürüst olun. Alıcılarınızı faaliyetlerinizle ilgili olarak düzenli şekilde bilgilendirin.
 26. Üretim biriminizin tanıtımına ve sosyal medya görünürlüğüne önem verin, sosyal medya araçlarını etkili şekilde kullanın.
 27. Ürün tanım ve tanıtımlarınızı ürünlerinizin gerçek niteliklerine uygun şekilde yapın.
 28. Alıcıların güveninin sağlanması uzun ve zor bir süreç olduğundan, kazandığınız güveni kaybetmemek için özen gösterin.