TÜKETİCİLERE ORTAK ÇAĞRILARIMIZ

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği olarak Ankara’nın tarım ve gıda sisteminin farklı paydaşlarını temsil eden 81 kişinin görüşlerini ifade eden kolektif çağrı metinleri oluşturulması için kolaylaştırıcılık yaptık. Üreticilere, tüketicilere, tarım ve gıda alanında çalışan topluluk ve kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyen ve araştırmacılara, bakanlıklara ve hükûmete, yerel yönetimlere ve siyasi partilere yönelik ortak çağrılar ortaya çıktı.

Şehrimizde doğa dostu, dayanıklı, adil ve demokratik bir gıda sisteminin oluşması için TÜKETİCİLERE yönelik ortak çağrılarımız şunlardır:

 1. Gıdaların yalnızca lezzet, sağlık veya fiyat yönleriyle ilgili değil, farklı üretim tarzlarının ekolojik ve sosyal yönleriyle ilgili de bilgilenmeye çalışın.
 2. Doğa dostu, insan ölçekli üretim ile endüstriyel gıda üretimi arasındaki farkları araştırın. Doğa dostu üretim yapmaya çalışan üreticilerin koşullarını ve zorluklarını anlamak için çaba gösterin.
 3. Gıdaların görünüşüne ve reklâmlarına aldanmayın. Gıdaların içeriklerini, üretim süreçlerini, etiket ve tanımlarının anlamını ve gerçekliğini sorgulayın.
 4. Endüstriyel gıda sistemine güç vermek yerine, gıda ihtiyaçlarınızı küçük ölçekli yerel üreticilerden temin edin.
 5. Sağlıklı ve doğa dostu gıdalara nasıl erişileceğini öğrenmek için yakınlardaki gıda topluluklarını, doğrudan tedarik imkânlarını ve üretici pazarlarını keşfedin. Yeni gıda topluluklarının kurulması için sorumluluk alın.
 6. Sağlıklı ve doğa dostu gıdaya erişimin gerektirdiği emeği, dikkati ve zamanı vermeye hazır olun.
 7. Üreticilerle birebir bağlar kurun, onlarla dayanışma içinde olun ve tanıtımlarına katkı verin.
 8. Ürün takası veya çiftlik turizmi imkânları karşılığında üreticilere emek desteği sağlayın.
 9. Ürünleri için üreticilere geribildirimler verin. Olumsuz durumlar için yapıcı eleştiriler sunun, güzel işler yapanların da görülme ve takdir edilme ihtiyaçlarına karşılık verin.
 10. Üretim süreçlerinin kolektif denetimi, özellikle de katılımcı güvence sistemlerinin (KGS) oluşumu ve gelişimi için sorumluluk alın.
 11. Yerel yönetimlerden, yasal görevleri olan üretici pazarları açmalarını talep edin.
 12. Gıda toplulukları, yerel dayanışma ortaklıkları, tüketim kooperatifleri gibi, üreticilerle tüketicileri bir araya getiren yapılara destek olan STK’ların çalışmalarına katılın ve yeni STK’ların kurulmasına aktif katkı verin.
 13. Yaşamınızın genelinde ekolojik pratikleri benimseyin ve uygulayın. İhtiyacınız kadar tüketin ve gıda artıklarınızı kompost gibi uygulamalarla dönüştürmeye çalışın.
 14. Balkon, bahçe veya daha büyük ölçekte kendiniz de temiz ve sağlıklı gıda üretimi yapın.
 15. Özel günlerde altın, gümüş gibi hediyeler yerine doğa dostu ve sağlıklı gıda ürünlerini hediye olarak sunmayı tercih edin. Ürünlerle birlikte üretici bilgilerini de iletin.