GIDA TOPLULUKLARI VE KOOPERATİFLERE ORTAK ÇAĞRILARIMIZ

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği olarak Ankara’nın tarım ve gıda sisteminin farklı paydaşlarını temsil eden 81 kişinin görüşlerini ifade eden kolektif çağrı metinleri oluşturulması için kolaylaştırıcılık yaptık. Üreticilere, tüketicilere, tarım ve gıda alanında çalışan topluluk ve kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyen ve araştırmacılara, bakanlıklara ve hükûmete, yerel yönetimlere ve siyasi partilere yönelik ortak çağrılar ortaya çıktı.

Şehrimizde doğa dostu, dayanıklı, adil ve demokratik bir gıda sisteminin oluşması için GIDA TOPLULUKLARI VE KOOPERATİFLERE yönelik ortak çağrılarımız şunlardır:

 1. Çalışmalarınızda öncelikli olarak insan ölçekli, doğa dostu ve temiz üretim yapan üreticileri destekleyin.
 2. Ağınızdaki üreticilerle iletişim ve dayanışma halinde olun, tanıtımlarına ve farklı toplum kesimleriyle ilişki kurmalarına destek olun.
 3. Üyelerinizi ve katılımcılarınızı, üreticilerin üretim ve yaşam süreçlerine destek olmaya ve daha fazla dayanışmaya yönlendirin.
 4. Küçük üreticilerin öz örgütlenmelerine destek olacak iletişim ağları oluşturun ve etkinlikler düzenleyin.
 5. Üreticilere tanıtım ve satış desteği sağlama ve toplumu bilgilendirme faaliyetlerinizde sosyal medyayı ve diğer tanıtım araçlarını etkili kullanın.
 6. Tüketici beklentilerini, pazarın değişen taleplerini, yeni ürün imkânlarını ve katma değeri yüksek ürünleri araştırın ve üreticilerinizi bu bilgilerle değer zincirleri geliştirmeye yöneltin.
 7. Değişen iklim şartlarına dayanıklı, toprağı ve biyolojik çeşitliliği koruyup geliştiren üretim yöntemlerini araştırın ve bunları üreticilere anlatın.
 8. Üreticiler ile tüketicilerin bir araya gelmesini kolaylaştıran iletişim kanalları oluşturun ve karşılıklı etkileşim sağlayacak etkinlikler (kırsalda veya şehirde atölyeler, üretim alanı ziyaretleri, toplantılar, okullarda buluşmalar, vs.) düzenleyin.
 9. Örgütünüz içinde tarımsal üretimin her boyutu (ekolojik, sosyal, kültürel, insan haklarıyla ilgili vs.) hakkında daha fazla bilgilenin ve birlikte öğrenme imkânları oluşturun.
 10. Tanıtım ve pazarlamasına destek olduğunuz ürünler için etiketlerin yeterli ve doğru bilgiler içermesini sağlayın.
 11. Tanıtım ve pazarlamasına destek olduğunuz ürünlerin üretim süreçlerinin denetimi ve ürün kalitesinden ödün verilmemesi için önlemler alın, mekanizmalar geliştirin ve eğitimler sunun. Ürün nitelikleri ve fiyatları konusunda tüketicilerin de gözetilmesini sağlayın.
 12. Tanıtım ve pazarlamasına destek olduğunuz ürünlerle ilgili tüketicilerin şikâyet ve rahatsızlıkları olduğunda size ve birincil üreticiye ulaşmalarını kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirin.
 13. Kısa tedarik ve aracısız erişim içeren çeşitli pazarlama kanallarını ve tedarik yöntemlerini (sözleşmeli üretim ve kurumsal alıcılar dahil) araştırın ve üreticilerinizi bu farklı kanallara da yönlendirin.
 14. Üreticilerden tüketicilere doğrudan satışını önceleyerek hem üreticilerin hem de tüketicilerin küçük üretici muafiyetlerinden yararlanmasını sağlayın.
 15. Üretim birimlerinin (kooperatif, kolektif, küçük şirket vs.) sadece ticari isminin değil, asli üreticilerin toplumda görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini sağlayın. Dağıtım ve satış süreçlerine destek olduğunuz her ürünün birincil üreticisinin ürün etiketlerinde ve tanıtım sayfalarında görünür olmasını sağlayın.
 16. Topluluk veya kooperatif yapınız içerisinde üyelerinizin veya katılımcılarınızın karar süreçlerine eşit şekilde katılmasını sağlayan ve her üyeyi sorumluluk almaya teşvik eden ortak ilkeler belirleyin.
 17. Ürünlerin tüketicilere daha ekonomik bir şekilde ulaşması için tüketicilerin katkısını da içeren kolektif çözümler geliştirin.
 18. Üretim süreçlerinin kolektif denetimi, şeffaflık ve birbirinden öğrenme süreçlerini destekleyen katılımcı güvence sistemlerinin (KGS) oluşması ve gelişmesi için sorumluluk alın.
 19. Tarım ve gıda alanında çalışan kişiler, oluşumlar, topluluklar ve STK’larla daha fazla iletişim kurun ve onlarla birlikte lobi faaliyetleri yürütün.
 20. Topluluk destekli tarım, gıda toplulukları, yerel dayanışma ortaklıkları, katılımcı güvence sistemleri, dayanışma ekonomileri gibi konuları araştırın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip edin ve bu yapılanmaların her ölçekte (köy, sokak, mahalle, okul, semt, şehir, …) yaygınlaşması için çalışın.
 21. Bölgesel ve ulusal ölçekte üst birlikler veya ağlar şeklinde örgütlenin. Bu yapılar içinde ortak üretim ölçütleri, uygun dağıtım modelleri, adil fiyatlandırma önerileri, ortak planlar ve stratejiler oluşturmak için çalışın.
 22. İnsan ölçekli, doğa dostu ve sağlıklı üretimin toplumların gıda ihtiyaçlarını sağlamak için yeterli olduğunu, üstelik iklim krizi dahil birçok yerel ve küresel soruna etkili çözümler sunduğunu geniş kesimlere somut verilerle ve örneklerle anlatın.
 23. Üreticiler ve tüketiciler arasında güvenilir, vazgeçmeyen, umutlu bir köprü olun.