SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ORTAK ÇAĞRILARIMIZ

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği olarak Ankara’nın tarım ve gıda sisteminin farklı paydaşlarını temsil eden 81 kişinin görüşlerini ifade eden kolektif çağrı metinleri oluşturulması için kolaylaştırıcılık yaptık. Üreticilere, tüketicilere, tarım ve gıda alanında çalışan topluluk ve kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyen ve araştırmacılara, bakanlıklara ve hükûmete, yerel yönetimlere ve siyasi partilere yönelik ortak çağrılar ortaya çıktı.

Şehrimizde doğa dostu, dayanıklı, adil ve demokratik bir gıda sisteminin oluşması için SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA yönelik ortak çağrılarımız şunlardır:

 1. Tarım ve gıda alanındaki projelerinizde, sürecin ana aktörleri olan küçük ölçekli üreticilere aktif paydaşlar ve yararlanıcılar olarak yer verin.
 2. Üretici örgütleri ve tarım-gıda alanıyla ilgili diğer STK’lar ile uyum ve koordinasyon içinde çalışabileceğiniz yapılar oluşturun veya var olan yapılara katılın (örneğin, Zehirsiz Sofralar – Zehirsiz Kentler platformları),
 3. Kır ve kent arasındaki etkileşimleri artıran örgütlenmelere destek olun ve bu çabaların sürdürülebilirliğine katkı verin. Küçük ölçekli üreticiler ve tüketiciler arasındaki etkileşimler için kolaylaştırıcı işlev görün.
 4. Küçük ölçekli üreticilerin ihtiyaç ve taleplerinin karar vericilere ve politika yapıcılara ulaşması için kolaylaştırıcılık yapın.
 5. Üreticilerle ve toplumla, alan çalışmaları temelinde uzun soluklu ve somut bağlar kurun. Bu faaliyetlerinizde farklı toplum kesimlerine karşı kapsayıcı olun.
 6. Yerel gıda ağlarının oluşması ve güçlenmesi için yerel yönetimlerle işbirliği modelleri geliştirin ve uygulayın.
 7. İlköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumları ve öğrencileri ile agroekolojik gıda sistemleri konusunda projeler geliştirin ve uygulayın.
 8. Doğa dostu üreticilerin görünürlüklerine ve tanıtımlarına destek olun ve alıcı ağlarının genişlemesine katkı sağlayın.
 9. Endüstriyel ve agroekolojik gıda sistemleri, gıda toplulukları, sürdürülebilir çiftlik turizmi gibi konularda üreticilere ve tüketicilere yönelik uygulamalı eğitimler düzenleyin.
 10. Kendi kuruluşunuz içinde organize olarak doğa dostu yerel üreticilerden düzenli olarak ürün temin edin ve çevrenizi de buna teşvik edin.
 11. Kuruluşunuz bünyesindeki yemek organizasyonlarında ve ikramlarda alım tercihlerinizi küçük üreticilerden yana yapın. Kurumsal toplantılarınızı ve çalışma kamplarınızı, imkânları yeterli olan küçük üretici çiftliklerinde gerçekleştirin.