Ankara’da dayanıklı bir gıda sistemi için
KOLEKTİF ÇAĞRILARIMIZ

Ankara’daki gıda sisteminin çeşitli paydaşlarına (üreticiler, tüketiciler, tarım ve gıda alanında çalışan topluluklar ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve araştırmacılar, hükûmet ve bakanlıklar, yerel yönetimler, siyasi partiler) yönelik kolektif çağrı metinlerine katkı verilmesi için  açık bir DAVET yapmıştık.

Dayanıklı bir gıda sisteminin ancak insan ölçekli tarımsal üretim ve yerele öncelik veren dağıtım-tüketim sistemleriyle mümkün olabileceğine inanan, gıda sisteminin çeşitli paydaşlarını temsil eden 81 katılımcı bu ortak metinlere katkıda bulundu. Gıdamız Geleceğimiz çalışmalarının içinde yer almış olan bizler de bu ortak metinler için kolaylaştırıcılık ve editörlük yaptık. Gıda krizlerinin yaşandığı ve daha fazlası için risklerin bulunduğu bu dönemde, bu kolektif metnin çözümlere yönelik çeşitli çalışmalar için yol gösterici olacağına inanıyoruz. Bu çağrı metinlerini yakında ayrıca,  Ankara’da Dayanıklı Bir Gıda Sistemi için Politikalar Rehberi içinde yayınlayacağız.

Metinlerin oluştuulması aşamasında katılımcılar önerilerini, şu üç ilke ile uyumlu olacak şekilde yaptılar: 

1. İnsan ölçekli üretim: Ücretli emek yerine olabildiğince öz emeğini kullanan üreticileri destekleyen, bu üreticilerin toplumda görünür ve ulaşılabilir olduğu, kararlarda söz sahibi olduğu bir gıda sistemi. 

2. Agroekolojik üretim ve tedarik: Tohumdan sofraya her aşamada doğal çevreyi, ekolojik ve insan sağlığını gözeten, temiz gıdalar üreten bir gıda sistemi.

3. Yereli önceleyen bir gıda sistemi: Gıda ihtiyaçlarının mümkün olduğunca yakın bölgelerden karşılandığı, tedarik sistemlerinin mümkün olduğunca yerel ve aracısız olduğu bir gıda sistemi.

Şehrimizde doğa dostu, dayanıklı, adil ve demokratik bir gıda sisteminin oluşması için

  • ÜRETİCİLERE yönelik çağrılarımız için TIKLAYIN
  • TÜKETİCİLERE yönelik çağrılarımız için TIKLAYIN
  • GIDA TOPLULUKLARI VE KOOPERATİFLERE yönelik çağrılarımız için TIKLAYIN
  • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA yönelik çağrılarımız için TIKLAYIN
  • AKADEMİYE yönelik çağrılarımız için TIKLAYIN
  • HÜKÛMETE VE BAKANLIKLARA yönelik çağrılarımız için TIKLAYIN
  • YEREL YÖNETİMLERE yönelik çağrılarımız için TIKLAYIN
  • SİYASİ PARTİLERE yönelik çağrılarımız için TIKLAYIN

Kolaylaştırıcı ve editörler: Ozan Can İlhan, Ceyhan Temürcü, Nurşen Aydoğan