KOLEKTİF ÇAĞRI METNİNE KATKI DAVETİMİZ

Güncelleme (26 Mart 2024):  Kolektif çağrı metnine katkı davetimize karşılık 81 kişi katkı önerilerini sundu. Editörler grubu olarak bütün katkıları yansıtacak metinler oluşturmak için çalıştık. Ortaya çıkan metinlere BU SAYFADAN ulaşabilirsiniz.

 

Ankara’da dayanıklı bir gıda sisteminin ancak insan ölçekli üretim ve yerele öncelik veren tüketimle mümkün olabileceğinin bilincinde olan bütün Ankaralılara bir davetimiz var!

Ankara’mızda dayanıklı, demokratik ve ekolojik bir gıda sistemi için çalışan birçok kişi, topluluk, ağ ve kurum var. Uzun yıllardan bu yana, son olarak da 15 Ekim’de gerçekleşen Gıdamız Geleceğimiz Panayırı’nda bu öznelerin belirli amaçlar etrafında birlikte çalışabilecek kapasiteye ve istekliliğe sahip olduklarını gördük. 

İlk aşama olarak, gıda sisteminin çeşitli paydaşlarına (üreticiler, tüketiciler, tarım ve gıda alanında çalışan topluluklar ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve araştırmacılar, Bakanlıklar ve hükûmet, yerel yönetimler, siyasi partiler) yönelik çağrılar içeren kolektif bir çağrı metni oluşmasını arzu ediyoruz.  

Gıdamız Geleceğimiz (https://gidamizgelecegimiz.org/) çalışmalarının içinde yer almış olan bizler, ilgili paydaşlara çağrılar içerecek bu çağrı metni için kolaylaştırıcılık ve editörlük yapmaya istekli olduk.  

Bu aşamada ileteceğiniz görüşleri, içinde bulunduğunuz yapıların değil, bireysel görüşleriniz olarak alacağız. Nihai metni, onaylarınızı aldıktan sonra, birey veya kurum adlarını ekleyerek yayınlayacak ve sizlerle birlikte yaygınlaştıracağız. Gıda krizlerinin yaşandığı ve daha fazlası için risklerin bulunduğu bu dönemde, bu kolektif metnin çözümlere yönelik çeşitli çalışmalar için yol gösterici olacağına inanıyoruz.

Bunun için sizlerden, aşağıda bağlantısı verilen form aracılığıyla öneriler almak istiyoruz. Bu form ile yapacağınız katkıların aşağıdaki üç ilke ile uyumlu olmasını bekliyoruz: 

  • İnsan ölçekli üretim: Ücretli emek yerine olabildiğince öz emeğini kullanan üreticileri destekleyen, bu üreticilerin toplumda görünür ve ulaşılabilir olduğu, kararlarda söz sahibi olduğu bir gıda sistemi. 
  • Doğa dostu (agroekolojik) üretim ve tedarik: Tohumdan sofraya her aşamada doğal çevreyi, ekolojik ve insan sağlığını gözeten, temiz gıdalar üreten bir gıda sistemi.
  • Yereli önceleyen bir gıda sistemi: Gıda ihtiyaçlarının mümkün olduğunca yakın bölgelerden karşılandığı, tedarik sistemlerinin mümkün olduğunca yerel ve aracısız olduğu bir gıda sistemi.

Bu üç ilke ile uyumlu olan önerileri ortak metne yansıtmak için editörlük desteği sunacağız. Bunlarla uyumlu olmadığını düşündüğümüz öneriler için, editörler grubu olarak gerekçeli yanıtlar vereceğiz. 

Formda aynı zamanda, öncelikli çözüm önerimizden biri olarak, Ankara’nın merkezi bir yerinde, hafta sonlarında, KGS (Katılımcı Güvence Sistemi) ile işleyen bir üretici pazarı kurulmasına yönelik görüşlerinizi ve potansiyel katkılarınızı iletebileceğiniz bir alan da var. 

Gelin gökyüzünde ayrı ayrı parlayan yıldızlar olmak yerine hep birlikte samanyolunu oluşturalım. Süreci dinamik bir biçimde, en kapsayıcı ve şeffaf şekilde beraberce yürüterek kolektif çağrı metnimizi oluşturalım. Lütfen aşağıdaki formu doldurarak katkılarınızı iletin:

KATKI FORMU

YANITLAR

 

Ankara Temiz Gıda KGS Ağı, Gıdamız Geleceğimiz projesi ve bu davetimizle ilgili daha fazla bilgi içeren bir açıklama sayfasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kolaylaştırıcılık ve editörlük grubu: Ozan Can İlhan, Ceyhan Temürcü, Nurşen Aydoğan