Kolektif Çağrı Metni Çalışması: Ek Bilgiler

Ankara’daki diğer pek çok oluşum ve çalışma gibi, Ankara Temiz Gıda KGS Ağı’nın (ATGA) ve Gıdamız Geleceğimiz projesinin ortak amaçları arasında (i) doğa dostu / agroekolojik üretim yapan veya üretimini bu yönde geliştirmek isteyen insan ölçekli üreticilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi ve (ii) bu şekilde üretilmiş gıdalara erişimin kolaylaşması var. Biz de bu amaçlara yönelik olarak ilgili kişi ve grupların potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönmesini, dayanışmanın ve örgütlenmenin gücünün ortaya çıkmasını istiyoruz. Ankara’nın gıda sisteminin bileşenlerine yönelik kolektif bir çağrı metninin oluşması için kolaylaştırıcılık yapmak istiyoruz..

ANKARA TEMİZ GIDA KGS AĞI (ATGA): 

Ankara Temiz Gıda KGS Ağı (ATGA), 2019 yılında, Ankara’da doğa dostu tarım ve adil gıda alanlarında çalışan çeşitli gruplardan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan bir taban örgütlenmesidir (https://ankaratemizgida.wordpress.com). Ağ kendisini “canlıları ve doğal çevreyi gözeten, adil bir gıda sisteminin ancak küçük ölçekli üretim ve yerele öncelik veren tüketimle mümkün olabileceğinin bilincinde olan, sağlıklı gıdaya erişimle ilgili sorumluluk almak isteyen bütün Ankaralıların katılımına açık olan bir topluluk” olarak tanımlamıştır. Temel hedefleri arasında şunlar vardır:

  • Üretim ölçütleri belirleme, üreticileri onaylama, izleme ve destek süreçlerini için bir KGS (katılımcı bir güvence sistemi) oluşturmak 
  • Üretici pazarları başta olmak üzere aracısız erişim yöntemlerinin gelişmesine katkı vermek 

ATGA 2019 ve 2020’de KGS çeşitli belgeler üretmenin ve eğitimler düzenlemenin yanı sıra, Ankara’da, merkezi bir yerde, hafta sonunda KGS ile yönetilen bir üretici pazarı açılması yönünde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ile birlikte somut çalışmalara katkı vermiştir. Ancak Covid-19 pandemisi ve alınan önlemlerle birlikte çalışmalar sekteye uğramış ve ATGA bu süreçte atıl kalmıştır.

GIDAMIZ GELECEĞİMİZ PROJESİ: 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı GEF-SGP fonu tarafından desteklenen, Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği ortaklığında yürütülen “Krizler Döneminde Dayanıklı Gıda Sistemleri Oluşturmak: Tahtacıörencik ve Ötesi” projesi – kısa adıyla Gıdamız Geleceğimiz projesi-, Ankara’da yerel gıda ağlarını güçlendirmeyi, ayrıca Ankara ve ülke genelinde gıda sistemleriyle ilgili sosyal ve ekolojik farkındalığı artırmayı hedefliyor (https://gidamizgelecegimiz.org/). 

Gıdamız Geleceğimiz projesi kapsamında gerçekleşen pek çok etkinlikten biri de, 15 Ekim 2022 tarihinde Ankara Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu ile birlikte, Gençlik Parkı Kent Konseyi ve ANFA alanlarında yapılan üretici-türetici panayırı oldu. 

15 EKİM 2022, ÜRETİCİ-TÜRETİCİ PANAYIRI: 

15 Ekim 2022 tarihinde, Gıdamız Geleceğimiz proje ekibi ve Ankara Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu işbirliğiyle, Gençlik Parkı Kent Konseyi ve ANFA alanlarında gerçekleşen Gıdamız Geleceğimiz üretici-tüketici panayırında tanıtım ve kitap standları, çocuklara yönelik ekolojik farkındalık oyunları gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra, zehirsiz pazarda 40’a yakın üretici, kolektif ve kooperatif yer aldı. Panayırın en önemli etkinliklerinden biri de  “Gıda Sisteminin İyileştirilmesi” başlıklı panel ve forum idi. Üretici ve türeticilerin bir araya gelerek, dayanıklı gıda sistemleri, umut verici gelişmeler ve iyileştirme önerileri üzerine paylaşımlar yaptığı panel ve forum o kadar güzel ve verimli geçti ki, sonrasında eyleme geçmek adına bize büyük bir ilham verdi. Çünkü tüm katılımcıların ifade ettikleri ortak nokta, bu tip etkinliklerde çoğunlukla olduğu gibi, konuşulanların uçup gideceği ve eyleme dönüşmeyeceği idi. Ama bu sefer farklı olsun istedik. “Söz uçar, yazı kalır” dedik ve ilk aşama olarak ortak amaçlara yönelik öneriler içeren bir ortak çağrı metni oluşması için kolaylaştırıcılık/editörlük yapmaya istekli olduk

Kolaylaştırıcılık ve editörlük grubu: Ozan Can İlhan (Gıdamız Geleceğimiz), Ceyhan Temürcü (Ankara Temiz Gıda KGS Ağı ve Gıdamız Geleceğimiz), Nurşen Aydoğan (Ankara Temiz Gıda KGS Ağı ve Gıdamız Geleceğimiz).