AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACILARA ORTAK ÇAĞRILARIMIZ

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği olarak Ankara’nın tarım ve gıda sisteminin farklı paydaşlarını temsil eden 81 kişinin görüşlerini ifade eden kolektif çağrı metinleri oluşturulması için kolaylaştırıcılık yaptık. Üreticilere, tüketicilere, tarım ve gıda alanında çalışan topluluk ve kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyen ve araştırmacılara, bakanlıklara ve hükûmete, yerel yönetimlere ve siyasi partilere yönelik ortak çağrılar ortaya çıktı.

Şehrimizde doğa dostu, dayanıklı, adil ve demokratik bir gıda sisteminin oluşması için AKADEMİSYENLERE VE ARAŞTIRMACILARA yönelik ortak çağrılarımız şunlardır:

 1. Agroekoloji, doğa dostu üretim, dayanışma ekonomileri ve gıda güvencesi gibi konularda saha incelemeleri içeren disiplinler arası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapın.
 2. Agroekoloji, topluluk destekli tarım, gıda toplulukları, yerel dayanışma ortaklıkları, katılımcı güvence sistemleri gibi konuları araştırın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip edin ve bu konuların eğitim programlarına ve akademik çalışmalara daha fazla dahil olması için uğraşın.
 3. Gerçekleştirdiğiniz çalışmaları üreticiler ve toplumun diğer kesimleri için erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirin, toplumla daha etkin şekilde paylaşın ve ihtiyaç duyan toplum kesimlerine bilgi desteği sağlayın.
 4. Gerçekleştirdiğiniz anketlere ve araştırmalara katılmış olan bireyleri ve kuruluşları, araştırma sonuçlarınızdan ve çözüm önerilerinizden haberdar edin.
 5. Akademik bağlamların dışında da, yerel gıda sistemleri, agroekolojik dönüşüm, iklim krizine yönelik çözümler gibi alanlarda halk eğitimi programları tasarlayın, kamusal bilgilendirme faaliyetleri planlayın ve bunları uygulayın.
 6. Doğa dostu tarımla uğraşan kişi ve aileleri yerinde ziyaret edin, bilgi ve deneyim paylaşımları yapın, onları uygun yenilikçi yöntemler konusunda bilgilendirin ve doğa dostu üretime teşvik edin.
 7. Tarım, gıda ve beslenme konularında, endüstriyel gıda sistemi aktörlerinden çok insan ölçekli üreticileri önceleyen çalışmalar yapın ve ortak çalışma platformları oluşturun.
 8. Kır-kent bağlantılarının güçlenmesi, iklim dostu ve sürdürülebilir üretim ve tedarik modellerinin/sistemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için üreticiler, STK’lar ve karar alıcılarla birlikte çalışın.
 9. Tüketici tercihleri ve davranışları üzerinde çalışmalar yaparak yerel ve döngüsel gıda sistemlerine geçiş için modelleme çalışmaları yürütün.
 10. Yerel-agroekolojik ve yaygın-endüstriyel tarımsal üretim ve dağıtım süreçleri arasındaki farkları ortaya koyan, bu sistemlerin yalnızca işletme maliyetlerini ve kazançlarını değil, dışsal ekolojik, toplumsal ve kültürel maliyetlerini ve yararlarını da ele alan çalışmalar yapın.
 11. Özellikle tarımsal üretimle ilgili akademik birimlere yönelik olarak; eğitim programlarınızdaki uygulama ve staj çalışmaları için yerel üreticilerle anlaşarak öğrencilerin yerel üretim alanlarında deneyim kazanmasını sağlayın.
 12. Öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarınızda, kuramsal bilgilerin yanı sıra gerçek pratikleri de göz önünde bulunduracak şekilde üreticileri, STK çalışanlarını, gönüllülerini ve gıda alanındaki aktivistleri de derslerinize, seminerlerinize ve diğer akademik etkinliklerinize dahil edin.
 13. Ankara için uygun tarımsal üretim desenleri, mevcut geleneksel uygulamalar, yerel ve yerele uygun tarımsal ürünler, yerel biyolojik ve tarımsal çeşitlilik gibi konularda akademik çalışmalar yürütün, eğitim müfredatları ve dersler tasarlayın, kampüs etkinlikleri ve örnek uygulama alanları oluşturun.
 14. Öğrencilerinizle birlikte Ankara’nın köylerine, semt pazarlarına, farklı üretim alanlarına ve iyi uygulama alanlarına geziler düzenlenleyin.